Ak

uveríš, ešte dnes prijmeš
večný život

Ak  uveríš, ešte dnes prijmeš večný život 

Pretože Ježiš zomrel na kríži a vstal z mŕtvych, budeme žiť naveky s Ježišom v nebi. Keď Ježišovi dôverujeme, vstupujeme do osobného, trvalého vzťahu s Bohom, ktorý sa volá „večný život“. 

Súčasťou reality večného života je, že nezačína až potom, keď zomrieš, ale vo chvíli, keď uveríš (Ján 10:10). Tento život je radosťou zo skutočného a úžasného vzťahu s Ježišom každý deň prostredníctvom modlitby, uctievania a života v sile, ktorú nám Boh dáva skrze Ducha Svätého (Efezanom 5:18).

Ďalšou súčasťou reality večného života je, že tí ktorí ho majú, budú jedného dňa s Ježišom navždy v nebi. Raz, keď Ježiša prijmeš, je navždy tvoj a ty si navždy jeho. 

Posledná kapitola poslednej knihy Biblie hovorí jasne o tom, že budeme s Ježišom „naveky vládnuť a panovať“ (Zjavenie Jána 22:5). Posledná kapitola Biblie sa v podstate uzatvára slovami „a žili radostne a šťastne až naveky“.