Viera

v Ježiša jediná obnovuje náš vzťah s Bohom 

Viera v Ježiša jediná obnovuje náš vzťah s Bohom 

Úžasné na večnom živote je, že je to dar, ktorý sme získali od Boha zadarmo, výlučne na základe našej viery a nie kvôli našim dobrým skutkom (Efezanom 2:8,9). Keď Ježiš zomrel na kríži, zaplatil cenu za naše hriechy a jediné, čo musíme urobiť, je vierou tento dar odpustenia prijať.  Keď veríme, že Ježiš zomrel za naše hriechy a svoju dôveru vkladáme len v neho, vtedy prijímame večný život, prechádzame zo smrti do života a je nám zaručená istota domova v nebi (Ján 5:24). 

Večný život nie je možné získať dobrými skutkami, je však možné ho prijať vierou. Nie je to o snahe, ale o dôvere. Keď veríme, vtedy prijímame odpustenie hriechov a dar večného života. Takmer celý Nový zákon hovorí o večnom živote a o jeho dopade na náš každodenný život. Od Jána až po Júdu nám Ježišovi učeníci ukazujú ako žiť život, ktorý pre nás zamýšľal Ježiš, čo je slúžiť jedni druhým v láske. Toto je srdcom večného života!