Áno

 je tu nádej, Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, čím zaplatil cenu za hriech

Áno, je tu nádej, Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, čím zaplatil cenu za hriech 

Keď Ježiš prišiel na túto zem, prišiel, aby naplnil zákon (Matúš 5:17) a aby priniesol najvyššiu a konečnú obeť (Lukáš 24:46). Žil dokonalý život, aký sme my nedokázali žiť a zomrel za naše hriechy namiesto nás. Keď umieral na kríži, vykríkol: „Je dokonané“ (Ján 19:30). Tieto dve slová znamenali, že cena za naše hriechy bola úplne zaplatená. Ježiš bol stopercentným Bohom a zároveň stopercentným človekom. Ako dokonalý človek mohol zomrieť za iných ľudí a ako pravdivý a živý Boh zaplatil za hriech nekonečnú cenu. 

Tri dni potom, ako Ježiša na kríži zabili, vstal z mŕtvych (Marek 16:6). V priebehu štyridsiatich dní ho videlo viac ako 500 svedkov (1 Korinťanom 15:6) pri najmenej dvanástich rôznych príležitostiach (Skutky apoštolov 1:3). Pretože zomrel, cena za naše hriechy je úplne zaplatená. A pretože vstal z mŕtvych vieme, že Ježiš bol naozaj tým, kým hovoril že je, t.j. Bohom v tele.