Stvoril

nás Boh, aby sme boli s Ním

Stvoril nás Boh, aby sme boli s Ním

V prvých dvoch kapitolách Biblie Boh tvorí celý vesmír a všetko, čo je v ňom (Genezis 1:1), vrátane prvého muža a ženy, Adama a Evy. Boh stvoril Adama a Evu s istým zámerom. Povolal ich, aby boli „plodní a množili sa“ (Genezis 1:28) a naplnili zem svojím potomstvom. Zveril im poslanie starať sa o zem a obrábať a strážiť záhradu Eden (Genezis 2:15).

Boh ich stvoril tak, aby s Ním a zároveň medzi sebou mali spoločenstvo, to znamená dokonalý priateľský vzťah. Ich nahota (Genezis 2:25) znamenala, že boli bez hriechu, nehanbili sa a nemali čo pred Bohom, či navzájom medzi sebou, skrývať. Pravidelne s Bohom trávili čas v záhrade Eden v čírej blaženosti, čistom šťastí a nefalšovanej radosti. V tom čase žili svoje dni presne tak, ako to Boh zamýšľal, čiže v správnom vzájomnom vzťahu medzi sebou a tiež s Bohom a Jeho stvorením. Jediný príkaz, ktorý im Boh dal bol, aby nejedli z ovocia stromu poznania dobrého a zlého. 

Rovnako stvoril Boh aj nás, aby sme aj my mali s ním spoločenstvo. Jeho pôvodný plán bol, aby sme ty a ja boli v úplnej jednote v pevnom a dokonalom vzťahu s Ním a vzájomne medzi sebou. Boh nás stvoril, aby sme žili v harmónii s celým nebom a celou zemou. Jeden zlomyseľný čin však tento plán pred mnohými tisícami rokov rozvrátil.