Pád

do hriechu tento vzťah zničil

Pád do hriechu tento vzťah zničil

Keď satan pokúšal Adama a Evu a oni jedli zo stromu poznania dobrého a zlého (Genezis 3:6), čím sa dopustili hriechu, svoju „chybu“ si ihneď uvedomili. Aby zakryli svoju nahotu, splietli spolu figové listy a skryli sa pred Bohom v záhrade (Genezis 3:7,8). Zrazu sa pred Bohom, s ktorým sa pravidelne stretávali, skrývali. Odvtedy sa muži a ženy začali pred Bohom skrývať a svoj hriech a hanbu zakrývajú figovými listami náboženstva a filozofie. 

Boh ich konfrontoval tvárou v tvár. Ich hriech priniesol následky, ktoré mali dosah nielen do prítomnosti, ale aj do budúcnosti.  Okamžitým následkom bolo ich vyhnanie zo záhrady (Genezis 3:23, 24), ťažkosti pri rodení detí (Genezis 3:16) a práca, ktorá by nám mala prinášať radosť sa zmenila na zamestnanie, ktoré nenávidíme (Genezis 3:17-19).

Budúcim dôsledkom hriechu bola pre Adama a Evu fyzická smrť. V Genezis 2:17 Boh povedal, že v deň, keď zhreší a bude jesť z ovocia stromu poznania dobrého a zlého „istotne zomrie“. Adam a Eva duchovne zomreli v deň, keď zhrešili v záhrade Eden. Ich duše sa okamžite zaniesli hriechom a sebeckosťou. V dôsledku toho celé ich potomstvo (vrátane teba a mňa) prichádza na svet hriešne a sebecké. Každý človek, ktorý prichádza na svet cez Adama, sa rodí osamelý a skazený. Osamelý preto, že nemá spoločenstvo s Bohom a zároveň skazený do hĺbky svojej duše. (List Rimanom 5:12-14).

Keď ich Boh konfrontuje, spúšťa sa hra vzájomného obviňovania. Adam obviňuje Evu (Genezis 3:12) a Eva obviňuje hada (Genezis 3:13). Ľudia sa odvtedy vzájomne neustále obviňujú. Čo sa začalo ako raj sa rozpadlo jediným rozhodnutím neposlúchnuť Boha a namiesto toho počúvnuť satana. Každá vojna, hladomor, hádka, hriech a tragédia majú svoj počiatok v záhrade Eden, kde sa Adam a Eva kvôli tomu, aby ochutnali zo zakázaného ovocia, rozhodli obrátiť chrbtom k Bohu.